Sex dating for unge

The present study set out to investigate predictors of first time adolescent peer-on-peer sexual victimization (APSV) among 238 female Grade 9 students from 30 schools in Denmark.

sex dating for unge-58

The present study identifies specific risk factors for first time sexual victimization that are potentially changeable.

Thus, the results may inform prevention initiatives targeting initial experiences of APSV.

I denne studien vil eg sjå nærare på den amerikanskproduserte mobilapplikasjonen Tinder, som representerar den nye generasjonen datingtenester.

Dei har klart å tiltrekkje seg unge brukarar mellom 18 og 24 år som tidlegare var underrepresentert i meir etablerte nettdatingtenester.

På tross av sine høge brukartal, har Tinder møtt sterk kritikk frå både massemedia, forskere og psykologar som meinar applikasjonen er overflatisk og dømmande.

Mange nemnar og at fokuset på sex er stort, og at applikasjonen fungerar utelukkande for å fasilitere uforpliktande sex.

Denne studien har identifisert og analysert ulike brukaropplevingar unge vaksne har hatt gjennom sosial interaksjon på Tinder.

Dette har gitt innsikt i blant anna kva motivasjon og forventningar brukarane har knytt til si deltaking, og kva nivå av involvering dei har.

Studien har undersøkt kva innflytelse Tinder sitt grensesnitt og interaksjonsdesign har på brukaropplevinga.

I tillegg til kva brukarane sjølv seier om kritikken, og kva brukaropplevingar som eventuelt bekreftar eller avkreftar den.

Resultata er basert på ei anonym, nettbasert spørjeundersøking med 903 informantar, samt dybdeintervju og evaluering av brukaroppleving med 9 av desse.