teen dating line Mga pangalan ng dating pangulo ng pilipinas

3034 na ipinasa noong 17 Hunyo 1961 at lalo pang lumaki sa P300 angaw sa ilalim ng Batas Republika Blg. Ang mahalagang kaganapan sa korporadong katunayan ng NAPOCOR ay pagpasa ng Batas Republika Blg.

Sa layunin ng pamahalaan na iangat ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagkakamit ng kabuuang pagkukuryente, lalo na sa kanayunan, inilabas ang Kautusang Pampanguluhan Blg.40 noong 7 Nobyembre 1972 sa pagtatayo ng mga hiwalay na guhit na may mga sentral/ikinawing pasilidad na paglilikha at mga kooperatiba ukol sa pamamahagi ng kuryente.Ang NAPOCOR, bilang ahensyang nagpapairal na may pahintulot ng bansa, ay napagkakatiwalaan na may tungkulin sa pag-aayos ng mga linyang guhit ng pagpapadala at pagtatayo ng nakipag-ugnayang pasilidad na paglilikha sa Luson, Mindanaw, at ang mga pangunahing pulo ng bansa, kabilang ang Bisayas.Ang Pambansang Korporasyon sa Elektrisidad (NAPOCOR o NPC) (Inggles: National Power Corporation) ay isang korporasyong pag-aari ng pamahalaan na naglilingkod bilang pinakamalaking tagapagbigay at tagapaglikha ng elektrisidad sa Pilipinas.Ito rin ang pangunahing tagapagbigay ng kuryente para sa MERALCO, ang natatanging tagapamahagi ng kuryente sa Kalakhang Maynila.

Ang NAPOCOR ay ang pinakamalaking korporasyon sa bansa sa larangan ng rentas, kahit may suliranin sa pagkakaroon ng kita nito.

Nakapaglikha ng mga paratang na nadadawit ang kompanya sa pagsasagawa nang madalas ng mga katuusang labag sa batas, na nagdudulot ng mahinang pagkakaroon ng kita. Ang mga ibang agam-agam na ang pagkahina sa pagkaroon ng kita ay dulot lamang ng kapaligirang pang-ekonomiya.

Isinabansa ng batas ang industriyang hidroelektriko at inilaan ukol sa gamit ng NAPOCOR, lahat ng mga batis, mga lawa at mga bukal sa Pilipinas kung saan makakalikha ng kuryente, na napapailalim sa mga umiiral na karapatan.

Ang korporasyon ay itinatag nang likas bilang di-pansaping korporasyong pambayan sa ilalim Batas Komonwelt Blg. Noong 1960, gayumpaman, sa ilalim ng Batas Republika Blg.

2641, napalitan ito sa pansaping korporasyon, ganap na pag-aari ng pamahalaan, na may halaga ng puhunang P100 angaw.

Ang puhunang saping may pahintulot ay lumaki sa P250 angaw sa ilalim ng Batas Republika Blg.